X

کیلومتر 15 بزرگراه فتح - شهرک دانش - تقاطع خیابان سولیران و کرمانی(مقابل شهرداری ناحیه 6 منطقه 18) - پلاک 1

تلفن ارتباط با مشتریان :   41252222-021

تلفن دفتر مرکزی :             88468008-021 و 41252000-021

شماره نمابر :                     88465319-021

کدپستی :                        44561-16316